HitmanNlh's BlogChụp lén một cặp làm … chuyện ấy trên xe ô tô Lão Dê Lỳ đã ra tuyên bố, các mem ddth không có bàn bất kỳ vấn đề gì đụng chạm tới mấy ổng ở trển, lại còn dọa chém thẳng tay những ai mở các chủ đề tương tự. Thế này thì “hấp diêm” tinh thần anh em quá. Thôi thì theo đà (gió chiều nào nghiêng chiều ấy), Cu Đơ cũng theo mấy tờ báo online, post S.E.X nhiều hơn là chuyện đói, chuyện khổ của người dân. Đây là một số ảnh ghi lại cảnh làm chuyện ấy của một cặp trên xe hơi. Ai ít hơn 17 năm 364 ngày thì đóng ngay trình duyệt lại nha.
Đề nghị lão Dê theo xu hướng chung của các tờ báo online (như VnEpress, NgoiSao,…) không “ban” nick của Đơ nhá:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Nhìn kỹ nhá tới hồi gay cấn rùi đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy j chưa :D!??.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NĐó ghê wá ><.,
.
.
.
.

Đẹp ko anh..?et cetera